Yegane bazı markalar vardır ki, tarih onları
yazar. Asırlık geçmişi ile, sirkenin tarihine baktığınızda
karşınıza çıkacak ilk isimdir Kemal Kükrer.
Deyatlar >